CAMPUS DE FUTBOL VALLIRANA 

ORGANITAT PER:

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

Properament disponible

PLACES EXHAURIDESCampus de futbol Vallirana
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)
En cas de sortida, faràs ús del servei de pícnicAUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Campus de futbol Vallirana. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


SetmanesPreus CASAL de 9:30-14h
*Sortides no incloses
1 Setmana73 €
2 Setmanes140 €
3 Setmanes195 €
4 Setmanes235 €
5 Setmanes255 €
6 Setmanes275 €
SELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE
NO HI HAURÀ CAMPUS LA SETMANA DEL 22 AL 28 DE JUNY, EL CAMPUS COMENÇARÀ LA SETMANA DEL DIA 29 DE JUNY.


22 al 26
JUNY
29 JUNY
3 JULIOL
6 al 10
JULIOL
13 al 17
JULIOL
20 al 24
JULIOL
27 al 31
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
8 a 9:30 h
12 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8:45 a 9:30 h
7 €/set
MATÍ
9:30 a 14 h
MATÍ I DINAR
9:30 a 15 h
Servei menjador 6.20 €/dia
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9:30 a 16 h
Servei menjador 6.20 €/dia
Acollida tarda 9 €/setmana
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9:30 a 17 h
Servei menjador 6.20 €/dia
Acollida tarda 16 €/setmana