CASAL D’ESTIU ESCOLES LA GINESTA / POMPEU / CAMPDERRÓS

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

Properament disponible

Accés a la inscripció del Casal d'estiu Escoles La Ginesta / Pompeu / Campderrós


Casal d'estiu Escoles La Ginesta / Pompeu / Campderrós
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)
En cas de sortida, faràs ús del servei de pícnicAUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Casal d'estiu Escoles La Ginesta / Pompeu / Campderrós. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


SetmanesPREUS CASAL de 9-13h
*Sortides no incloses
1 Setmana56 €
2 Setmanes110 €
3 Setmanes162 €
4 Setmanes208 €
5 Setmanes234 €
SELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE
NO HI HAURÀ CAMPUS LA SETMANA DEL 22 AL 28 DE JUNY, EL CAMPUS COMENÇARÀ LA SETMANA DEL DIA 29 DE JUNY.


28 de JUNY al 2 de
JULIOL
5 al 9 de
JULIOL
12 al 16 de
JULIOL
19 al 23 de
JULIOL
26 al 30 de
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
7.45 a 9 h
10,50 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8.30 a 9 h
7 €/set
MATÍ
9 a 13 h
MATÍ I DINAR
9 a 15 h
Servei menjador 6.30 €/dia
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9 a 16 h
Servei menjador 6.30 €/dia
Acollida tarda 9 €/setmana
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9 a 17 h
Servei menjador 6.30 €/dia
Acollida tarda 16 €/setmana