CASAL D’ESTIU ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL 

REUNIÓ INFORMATIVA

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

REUNIÓ INFORMATIVA

Cliqueu aquí per veure el vídeo de la gravació de la reunió informativa

Accés a la inscripció del Casal d'estiu Miquel Martí i Pol


Casal d'estiu Miquel Martí i Pol
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)
En cas de sortida, faràs ús del servei de pícnicAUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Casal d'estiu Miquel Martí i Pol. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


SetmanesPreus CASAL de 9-13h
*Inclou 1 dia de sortida
1 Setmana80 €
2 Setmanes160 €
3 Setmanes240 €
4 Setmanes320 €
5 Setmanes400 €

*Descompte del 10% per 4 setmanes i descompte del 15% per 5 setmanes. Nomès per alumnes de l'escola (marcar la casella si s'escau)

*Descompte del 5% per al germà d'un participant inscritSELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE


PLACES EXHAURIDES


Per llista d'espera o més informació: casalestiumiquelmartipol@gmail.com

Llista d'espera per possibles cancel·lacions

25 de JUNY al 28 de
JUNY
1 al 5 de
JULIOL
8 al 12 de
JULIOL
15 al 19 de
JULIOL
22 al 26 de
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
7.30 a 9 h
12 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8 a 9 h
10 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8.30 a 9 h
8 €/set
MATÍ
9 a 13 h
MATÍ I DINAR
9 a 15 h
Servei menjador 6.91 €/dia
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9 a 16 h
Servei menjador 6.91 €/dia
Acollida tarda 10 €/setmana
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9 a 17 h
Servei menjador 6.91 €/dia
Acollida tarda 18 €/setmana