CASAL D’ESTIU ESCOLA VEDRUNA IMMACULADA

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

Per veure el PDF de la reunió informativa cliqueu aqui

Accés a la inscripció del Casal d'estiu Vedruna Immaculada


Casal d'estiu Vedruna Immaculada
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)


AUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Casal d'estiu Vedruna Immaculada. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


HorariPreus setmana
De 9 a 17 h131 €
Inclou dinar
De 9 a 15 h116 €
Inclou dinar i un dia d'excursió fins 17 h
De 9 a 13 h93 €
Inclou un dia d'excursió fins 17 h

*Descompte del 5% als usuaris de 3 o més setmanesSELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE


PLACES EXHAURIDES


Per llista d'espera o més informació: casalestiuvedrunaimmaculada@gmail.com

Llista d'espera per possibles cancel·lacions

27 de JUNY al 1 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
4 al 8 de
JULIOL
11 al 15 de
JULIOL
18 al 22 de
JULIOL
25 al 29 de
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
8 a 9 h
13,50 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8.30 a 9 h
7.50 €/set
MATÍ
9 a 13 h
MATÍ i DINAR
9 a 15 h
MATÍ i TARDA (dinar inclòs)
9 a 17 h