CAMPUS DE FUTBOL VALLIRANA 

ORGANITZAT PER:

REUNIÓ INFORMATIVA

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

Cliqueu aquí per veure el vídeo de la gravació de la reunió informativa

Accés a la inscripció del Campus de futbol Vallirana


Campus de futbol Vallirana
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)
En cas de sortida, faràs ús del servei de pícnicAUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Campus de futbol Vallirana. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


SetmanesPreus CASAL de 9:30-14h
*Sortides no incloses
Preus CASAL de 9:30-14h
Socis Penya i activitats Dacor
1 Setmana74 €70.30€
2 Setmanes148 €140.60 €
3 Setmanes222 €210.90 €
4 Setmanes266.40 €253.08 €
5 Setmanes333 €316.35 €

*Descompte del 10% pels usuaris de 4 o 5 setmanesSELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE


PLACES EXHAURIDES


Per a més informació: campusdefutboldacor@gmail.com

Llista d'espera per possibles cancel·lacions

26 al 30 de JUNY
PLACES
EXHAURIDES
3 al 7 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
10 al 14 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
17 al 21 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
24 al 28 de
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
8 a 9:30 h
12 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8:45 a 9:30 h
8 €/set
MATÍ
9:30 a 14 h
MATÍ I DINAR
9:30 a 15 h
Servei menjador 6.30 €/dia
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9:30 a 16 h
Servei menjador 6.30 €/dia
Acollida tarda 10 €/setmana
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9:30 a 17 h
Servei menjador 6.30 €/dia
Acollida tarda 17 €/setmana