CAMPUS DE FUTBOL VALLIRANA 

ORGANITZAT PER:

REUNIÓ INFORMATIVA

DIMECRES 24 D’ABRIL A LES 18:00H (TELEMÀTICA)

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

Cliqueu aquí per veure el vídeo de la gravació de la reunió informativa

INSCRIPCIONS

LES INSCRIPCIONS COMENÇARAN EL DIMECRES 24 D’ABRIL I FINS EL 31 DE MAIG

Accés a la inscripció del Campus de futbol Vallirana


Campus de futbol Vallirana
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)
En cas de sortida, faràs ús del servei de pícnicAUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Campus de futbol Vallirana. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


SetmanesPreus CASAL de 9:30-14h
*Sortides no incloses
1 Setmana77 €
2 Setmanes150 €
3 Setmanes224 €
4 Setmanes298 €
5 Setmanes375 €

*Descompte del 10% pels usuaris de 4 o 5 setmanes ( només en preu casal de 9:30 a 14h, no inclou acollida ni menjador )SELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE
25 al 28 de JUNY
1 al 5 de
JULIOL
8 al 12 de
JULIOL
15 al 19 de
JULIOL
22 al 26 de
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
8 a 9:30 h
12 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8:45 a 9:30 h
8 €/set
MATÍ
9:30 a 14 h
MATÍ I DINAR
9:30 a 14 h
Servei menjador 6.91 €/dia
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9:30 a 16 h
Servei menjador 6.91 €/dia
Acollida tarda 10 €/setmana
MATI, MENJADOR I ACOLLIDA TARDA
9:30 a 17 h
Servei menjador 6.91 €/dia
Acollida tarda 17 €/setmana